Anticena za najhorší preklad

by spravca

S prekladmi ako takými sa stretávame každý deň, či už v literatúre, na produktoch, ktoré používame, alebo na právnych listinách. Kvalitný preklad je veľmi vzácna vec a určite si zaslúži tiež svoje ocenenie. Vedeli ste ale o tom, že existuje aj cena za najhorší preklad? Poďte sa teda s nami pozrieť na prestížne prekladateľské ocenenia o niečo bližšie.

aspena24Najlepšie prekladové dielo – Cena Josefa Jungmanna

V susednom Česku sa udeľuje za literárny preklad Cena Josefa Jungmanna. Jedná sa o ocenenie Obce překladatelů za najlepšie prekladové dielo publikované v prvom vydaní v českom jazyku, a to v oblasti prózy, poézie, drámy a nebeletristickej literatúry z odboru humanitných vied v predchádzajúcom kalendárnom roku. Cena dostala názov podľa jazykovedca Josefa Jungmanna a vyhlasuje sa vždy na slávnostnom zhromaždení ku Dňu prekladateľov, za ktorý sa už tradične považuje 30. september. Tohto roku sa slávi už štvrťstoročie udeľovania tejto ceny, teda bude vyhlásený 25. ročník. V roku 2014 bolo do súťaže prihlásených 58 titulov, ktoré boli preložené v roku 2013. Cenu Tomáše Hrácha za mladého prekladateľa získala Martina Knápková za preklad románu Megasmutná pravdivá lovestory od Garyho Shteyngarta (nakladateľstvo Argo). Porota udelila taktiež 6 cien za tvorbu, a to Petre Diestlerovej za román Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta od Davida Mitchella (nakladateľstvo Mladá fronta), Alici Hyrmanovej McElveen za román Pole od Kevina Mahera (nakladateľstvo Odeon), Radekovi Malému za súbor básní R. M. Rilka V cizím parku (nakladateľstvo Aleš Prstek), Lade Hazaiovej za román 35 mrtvých od Sergia Álvareze (nakladateľstvo Host), Danuši Navrátilovej za román Francouzské umění válečné od Alexise Jenniho (nakladateľstvo Argo) a Hane Kulišanovej za román Nahoře je ticho od Gerbranda Bakkera (nakladateľstvo Paseka). Mimoriadnou cenou za tvorbu boli ocenené Michaela Jacobsenová za preklad knihy Ze života fauna od Arna Schmidta (nakladateľstvo Opus) a Anna Kareninová za preklad Cantos II Ezry Pounda, s prihliadnutím k zväzku Cantos III (nakladateľstvo Atlantis). Vlastnú Jungmannovu cenu udelila porota Robertovi Svobodovi za preklad románu Harmonia caelestis od Pétera Esterházyho (nakladateľstvo Academia). V čase písania tohto článku nebol 25. ročník ukončený, aktuálne mená teda nepoznáme.

Anticena Skřipec za najhoršie prekladové dielo

Obec překladatelů, združenie prekladateľov krásnej literatúry a teoretikov literárneho prekladu, ktorá bola založená v roku 1990, chráni práva a záujmy prekladateľov a prispieva k prestížnemu postaveniu literárneho prekladu v Českej republike. Toto združenie udeľuje každoročne na veľtrhu Svět knihy tiež anticeny za najhorší literárny preklad. V tomto roku však táto nie práve najlichotivejšia cena zostala bez majiteľa. Najbližšie k tomu bola ale kniha o Steveovi Jobsovi od Waltera Isaacsona, ktorú vydalo české nakladateľstvo Práh. Túto publikáciu (vyšla pred štyrmi rokmi) prekladali dve dámy, Dana Šimonová a Bronislava Bartoňová. Vytýkalo sa im najmä odchýlenie z väzby, nezhoda medzi predmetom a prísudkom, prekladateľské nepresnosti, hrubé gramatické chyby, ale aj všeobecné omyly. Ukázalo sa, že prekladateľky nie sú oboznámené s príslušnou terminológiou. Do konca roku 2014 sa predalo 48-tisíc výtlačkov. Dielo ale mnohých čitateľov sklamalo. Pri preklade literárnych diel sa využíva jazyková lokalizácia, čo je viac než len jednoduchý lingvistický preklad. Ide o komplexný proces, keď sa určitý produkt prevedie zo zdrojového jazyka do cieľového a súčasne sa prispôsobí jazykovým, trhovým, kultúrnym a ďalším špecifickým zvyklostiam cieľovej krajiny. Tento pracovný postup je pri kvalitnom preklade priam nevyhnutnosťou a v diele o Jobsovi bolo cítiť v tomto smere značné nedostatky. Kritiky sa dočkali od združenia aj knižnice, ktoré neumožňujú vyhľadávať knihy podľa mena prekladateľa. Porota anticeny nesie hrôzostrašný názov Skřipec. Tá síce vytkla nedostatky viacerým knihám z produkcie roku 2014, ale neboli natoľko závažné, aby bolo nutné udeľovať anticenu. Skřipec tak zostal prvýkrát od roku 2007 neudelený. Dúfajme, že bestseller takého formátu, akým je kniha Steve Jobs, sa viac nedočká podobných prekladateľských a redakčných chýb. Alena Lhotová, prekladateľka z francúzštiny, poznamenala, že situácia sa predsa len za posledných dvadsať rokov zlepšila a tipov na osudové chyby ubudlo.

Keď preklad, tak profesionálny

Anticenu za najhorší preklad by určite nezískali preklady od profesionálnych prekladateľských agentúr, ktoré pôsobia na trhu už dlhé roky a poskytujú preklady v mnohých kombináciách. Agentúra Aspena pracuje s princípom jazykovej lokalizácie, kde využíva špeciálne softvéry na podporu prekladov, tzv. CAT nástroje. Tie pomáhajú dodržiavať jednotnú terminológiu, a tak vytvárať kvalitné a konzistentné preklady. Dovoľujeme si tvrdiť, že ak preklad, tak určite s týmto partnerom.

 

Foto: © [dampoint] / Dollar Photo Club

 

You may also like