Preliačiny na aute: Oprava karosérie a dostupné možnosti

Preliačiny na aute: Oprava karosérie a dostupné možnosti

by spravca

Preliačiny na karosérii auta sú nepríjemným problémom, s ktorým sa stretávajú majitelia vozidiel najčastejšie po krupobití. Preliačiny na aute znižujú estetickú hodnotu vozidla a tiež jeho celkovú hodnotu. Preliačiny nie sú poškodenie, ktoré by nebolo možné odstrániť. Existuje niekoľko spôsobov, ako preliačiny opraviť a vrátiť karosérii pôvodný vzhľad.

Najčastejšie príčiny vzniku preliačin

Preliačiny na karosérii môžu vzniknúť z rôznych dôvodov. Medzi najčastejšie patria kolízie s inými vozidlami. Príčinou môže byť aj náraz do pevných prekážok, ktoré spôsobia preliačiny rôznej veľkosti a hĺbky. V posledných rokoch sa čoraz častejšie na Slovensku vyskytujú búrky s krupobitím. Krúpy zanechávajú na karosérii drobné i väčšie preliačiny. Vandalizmus na aute je úmyselným poškodením, kedy preliačina vznikne po kopnutí alebo údere. Preliačiny sa zjavia na aute tiež pri neopatrnom parkovaní, otváraní dverí na stiesnených miestach alebo pri páde konárov či iných predmetov na auto.

Možnosti opravy preliačin

Výber vhodnej metódy opravy preliačiny závisí od jej veľkosti, hĺbky, umiestnenia a poškodenia laku. Oprava karosérie PDR metódou je najšetrnejšia a najlacnejšia. Táto metóda je vhodná pre menšie a plytké preliačiny, ktoré nepoškodili lak karosérie. Spočíva vo vytláčaní preliačiny z vnútornej strany karosérie pomocou špeciálnych nástrojov. Sada na opravu preliačin obsahuje háky, malé kladivká a iné precízne nástroje, pomocou ktorých skúsený technik preliačiny vyrovná. Pri väčších a hlbších preliačinách sa často používa vyťahovanie pomocou špeciálnych kladív alebo lepidla. PDR metóda je šetrnejšia k laku viac ako tradičné klampiarske práce.

V prípade rozsiahleho poškodenia karosérie, kedy je preliačina hlboká alebo sprevádzaná poškodením laku, je potrebné vykonať klampiarsku opravu. Preliačina sa vyklepáva, tmelí, brúsi a lakuje. Postup opravy je náročný na čas, s čím súvisí aj vyššia cena. Ak je preliačina veľmi rozsiahla alebo sa nachádza na ťažko prístupnom mieste, môže byť potrebné vymeniť celý poškodený diel karosérie. Výmena časti karosérie patrí medzi najdrahšie možnosti, ako sa preliačiny zbaviť.

Ako chrániť automobil pred preliačinami

Nie je možné úplne zabrániť vzniku preliačin, ale existuje niekoľko opatrení, ktoré minimalizujú riziko ich vzniku. V prvom rade parkujte na bezpečných miestach, mimo dosahu padajúcich predmetov. Vyhýbajte sa parkovaniu na stiesnených miestach, kde hrozí poškodenie dverí pri otváraní.

Pri predpovedi krupobitia sa snažte zaparkovať auto v garáži alebo pod prístreškom. Ak to nie je možné, zakryte auto ochrannou plachtou. Počas jazdy a manipulácie s autom buďte opatrní a predvídaví. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od ostatných vozidiel a prekážok.

 

You may also like