Plynové kotle ako efektívny spôsob vykurovania domu

by spravca

Každému z nás dobre padne, keď sa už za tmy vráti z práce domov uzimený a v byte je príjemné teplo. Rovnako to platí aj v prípade dlhej, horúcej sprchy. Naše unavené telo si teplú vodu užíva plnými dúškami a zo sprchy či z vane sa nám často krát odchádza veľmi ťažko. Vykurovanie domácností či získavanie teplej úžitkovej vody majú na starosti vykurovacie zariadenia. Súčasný trh s vykurovacou technikou nám ponúka širokú paletu zariadení. Je pri rozhodovaní dôležitý parameter cena, výkonnosť, efektívnosť, technické parametre, veľkosť zariadenia či optimalizácia životného prostredia? Žiaden problém, na svoje si príde aj najnáročnejší zákazník.

Najpoužívanejšou alternatívou vykurovania domácností v súčasnosti predstavuje vykurovanie pomocou zemného plynu. Zemný plyn je zdroj, ktorý nie je až tak finančne náročný a prípojkou na plyn disponuje takmer každá domácnosť. Ak tak nie je, rozhodujúcim faktorom, či domácnosť bude alebo nebude vykurovať pomocou plynu je to, aká je rozvodná plynová sieť v okolí a či vôbec zemný plyn v danej lokalite dostupný je. Veľkým plusom pre plynové kotle je fakt, že umožňujú čistú a komfortnú prevádzku.

Čo všetko je však potrebné na to, aby plynový kotol pracoval správne a čo možno najefektívnejšie? Okrem samotného vykurovacieho zariadenia je potrebné disponovať aj jeho príslušenstvom. Príslušenstvo je však rozdielne pri obstarávaní plynového kotla pre novostavbu a pre domácnosť, ktorá v minulosti už vykurovaná bola. Ako príklad budeme uvádzať obstarávanie plynového kotla a príslušenstva pre novostavbu. Pre úplnú funkčnosť zariadenia musí byť obstaraná plynová prípojka, plynové rozvody a komín. Aj keď obstarávacie náklady budú o niečo vyššie, počas prevádzkovania zariadenia treba rátať aj s pravidelnými revíziami a kontrolami, ktoré tiež zvýšia náklady na prevádzku. Práve spomínané revízie sa odporúča pravidelne dodržiavať, nesprávna funkčnosť plynového kotla môže byť naozaj životu nebezpečná.  Otázkou však ostáva, či sú zabezpečené pravidelné dodávky komodity do danej lokality. Ak hrozí, že bude daná oblasť od prístupu k zemnému plynu v budúcnosti odrezaná, obstaranie plynového kotla bude naozaj zbytočné.

 

You may also like