Dotácia na tepelné čerpadlo, ekologická cesta vykurovania

by spravca

Viacero domácnosti sa rozhodlo vydať ekologickou cestou a vo svojich domácnostiach na ohrev teplej vody a získavanie tepla využívajú prostrediu menej škodlivé vykurovacie zariadenia. Jedným z tých populárnejších sú tepelné čerpadlá. Trh s vykurovacou technickou ponúka viacero základných typov tepelných čerpadiel, ktoré sú špecifické a rozdielne na základe viacerých parametrov. Každé tepelné čerpadlo k tomu, aby fungovalo správne okrem základných častí potrebuje aj správne okolie, ktoré možno rozdeliť na dve základné časti – priestor ochladzovaný a priestor oteplovaný. Tepelné čerpadlá najčastejšie využívajú ako objemový zdroj tepla pôdu, vodu alebo vzduch. Teplo zabezpečené fungovaním tepelného čerpadla je teda získavané prevažne z prírodných zdrojov. Vykurovanie pomocou tepelného čerpadla má viaceré pozitíva. Tepelné čerpadlá sa odporúča v domácnosti využiť najmä vtedy, ak má objekt navrhnuté nízkotepelné podlahové alebo stenové vykurovanie.

Nielen jednotlivé domácnosti, ale aj národné ekonomiky si začínajú uvedomovať dôležitosť opätovného využívania prírodných zdrojov, vďaka ktorým je možné získať teplú vodu alebo pomocou nich zabezpečiť vykurovanie domácností. Vlády sa snažia docieliť to, že domácnosti budú na túto činnosť používať alternatívne zdroje vykurovania. Jedným z preferovaných je práve spomenuté tepelné čerpadlo. Vo viacerých krajinách je jednotlivým domácnostiam poskytovaná dotácia na tepelné čerpadlo. Dotácia na tepelné čerpadlo vznikla z dôvodu vyšších obstarávacích nákladov potrebných na obstaranie tepelného čerpadla. Pre viaceré domácnosti predstavuje suma určená na obstaranie tepelného čerpadla veľmi nákladnú záležitosť. Vysoké vstupné náklady ich často krát donútia k tomu, aby domácnosť vykurovali pomocou alternatívnych spôsobov, ktoré sú finančnej menej náročnejšie. Snahou je však to, aby sa domácnosti orientovali ekologickejšou cestou a vykurovali svoje domácnosti pomocou obnoviteľných zdrojov energie.

Aj keď poskytovaná štátna dotácia na tepelné čerpadlo je dostupná takmer každému, nie vždy sa jednotlivým domácnostiam podarí ju získať. Preto viaceré podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú výrobou a inštaláciou ekologických vykurovacích zariadení tiež ponúkajú dotácie určené na obstaranie týchto zariadení. Firmy, ktoré poskytujú dotáciu na tepelné čerpadlo, patria k dlhoročným odborníkom z oblasti inštalácie a výroby tepelných čerpadiel. Dotáciu na tepelné čerpadlo poskytujú formou vyčlenenia konkrétnych zariadení, ktoré má potencionálny záujemca možnosť získať v zníženej cene. Získanie dotácie na tepelné čerpadlo je však ohraničené splnením viacerých kritérií. Základným predpokladom získania je poskytnutie dotácie len na také zariadenie, ktoré je na jej zisk oprávnené. V určitých časových intervaloch býva vopred vyhlásené otvorenie aktuálneho kola, ktoré sa týka vždy len určitého regiónu a zariadenia. Proces získania dotácie spočíva v poskytnutí poukážok na dané zariadenie. V prípade získania poukážky musí byť táto poukážka uplatnená u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu, ktorý je na nej uvedený. Rovnako tiež do určitého dátumu musí zhotoviteľ požiadať o jej preplatenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like