Citáty po anglicky ako zdroj inšpirácie pre cudzí jazyk

by spravca

Citáty po anglicky sa používajú z viacerých dôvodov, v každej skupine ľudí a nie je voči nim imúnna žiadna spoločnosť. Neexistuje ani jedna komunita, skupina či ľudia, ktorí sa stretávajú pri spoločných záľubách a akciách, aby nemali svoje obľúbené výroky a anglické citáty, na ktorých sa zabávajú alebo sa na nich možno i učia a čerpajú múdrosti.

Na niektorých citátoch sa smejú ľudia v krčmičkách pri pive, iné sú vhodné do kultúrnejšieho prostredia a ďalšie na športové štadióny. Citátov v angličtine je na svete už toľko, že si z nich naozaj dokáže vybrať každý ten svoj najobľúbenejší, ktorý ho niečím zaujal, rozosmial, poučil, ktorý ho niečím vystihuje, niečo v ňom vyvoláva, motivuje na určité výkony, vyjadruje postoj a filozofiu. Neraz sa stáva, že pekný a múdry citát po anglicky sa stane človeku dlhodobým mottom a krédom, podľa ktorého žije a funguje v každodennom živote a v spoločnosti, ktorá ho obklopuje.

V roku 1941 vyšla kniha, ktorá mala 1 100 stránok. Tou knihou bol Oxfordský slovník citácií
a doteraz je považovaný za prvý pokus, ako nejakým spôsobom sprehľadniť, zaradiť, skatalogizovať a seriózne rozčleniť citáty po anglicky do rôznych kategórií.

Bol písaný po anglicky a obsahoval všetky potrebné zdroje citácií. V súčasnosti už knihy a slovníky nepotrebujeme. Niežeby neboli dôležité, ale je tu ďalší zdroj, ktorý sa snaží robiť to isté. Je tu nevyčerpateľný priestor, ktorý obsahuje citáty zo všetkých možných i nemožných odvetví ľudského života. Tým priestorom sú online kurz angličtiny, ktoré ponúkajú množstvo materiálov.

Citáty po anglicky sú preložené do rôznych jazykov a môžeme ich tak využiť aj na učenie. Nie sú to len citáty, ktoré by vyslovili známe osobnosti, politici, prezidenti, štátnici, králi, kráľovné, známi spisovatelia, vedci a bádatelia. Sú to vyjadrenia a hlášky často od neznámych ľudí, kde je problém dopátrať sa zdroja, ale sú niečím zaujímavé. Majú svoju hĺbku a šírku, myšlienku a oslovujú ľudí.

Vďaka anglickým citátom tak môžeme zdokonaliť cudzí jazyk a získať potrebnú motiváciu pre učenie.

You may also like