Bezpečnosť prvoradá

by spravca

Nároky na bezpečnosť sa líšia u každého človeka a závisia aj o toho, čoho sa týkajú. Iné sú priority u malých detí, iné u bezpečnosti na pracovisku. Samozrejme, nedá sa všetko predvídať a zaistiť, ale bezpečnostné predpisy sú také, aby pokryli možné nebezpečenstvo a upozornili naň. Bežný človek nemusí nutne predvídať všetky nástrahy a predchádzať im.

Rôzne nároky na bezpečnosť

Mnohé upozornenia máme od našich priateľov a blízkych. Mladé mamičky často pri vyvarovaní sa chýb použijú internet a osvedčené rady od skúsenejších a starších rodičov. Na bežnú ochranu iste postačia. Potrebujeme rady pri výchove, pri vzdelávaní a často aj pri úplne bežných starostiach v rodine. Obraciame sa na ľudí v našom okolí, radíme sa.

Bezpečnostné predpisy na pracovisku

Podstatne iná je situácia napríklad na pracovisku. V mnohých zamestnaniach sú prísnejšie ako inde. Zamestnávateľ je zodpovedný za zdravie a komfort svojich zamestnancov , a preto svoje bezpečnostné predpisy tomu aj prispôsobuje. Všeobecne záväzné predpisy sú teda všade rovnaké v tom-ktorom zamestnaní. Kritériá na bezpečnosť sa môžu meniť, prípadne sa prispôsobia aktuálnej situácii. Podstata je rovnaká – bezpečnosť.

Poistenie zo zákona

Situácie, v ktorých sa ocitáme, sú často nevyspytateľné. Nevieme predvídať, čo sa stane, a čo nám hrozí. Ći už pri používaní pracovných nástrojov a náradia, alebo pri obyčajnom vedení motorového vozidla. Pri rešpektovaní základných pravidiel bezpečnosti by sa nič vážne nemalo stať. Pri automobiloch základné opatrenia na pokrytie prípadných škôd zastrešuje povinné zmluvné poistenie, čiže zákonná poistka na auto. Ich realizáciu ponúkajú všetky komerčné poisťovne. Kritériá na určenie ceny sú rôzne. Výhodou je, že ceny za PZP si môžeme porovnať, dokonca online bez zdĺhavých návštev poisťovní. Taktiež zrušenie PZP je možné zjednať cez internet a uzavrieť výhodnejšiu zmluvu s inou poisťovňou.

Vyšší štandard v poistení

Vyšším štandardom poistenia automobilov je havarijné poistenie. Vzťahuje sa napríklad na živelné pohromy, krádeže a vandalizmus, ktoré zákonná poistka na auto nepokrýva. Aj v tomto prípade si môžeme ceny porovnať online a rozhodnúť sa pre tú najvýhodnejšiu pre nás. Poistenie môžeme uzavrieť pohodlne a bezpečne cez internet, dostaneme aj odborné poradenstvo a možnosť informácie o prípadných novinkách. Záleží len na nás, aké kritériá na bezpečnosť máme my sami.

You may also like