Analýza triedenie papiera v Prešove: Čo všetko sme našli v modrých nádobách okrem papiera?

by spravca

V meste Prešov sa na základe analýzy komunálneho odpadu zisťovalo, ako práve Prešovčania vedia triediť odpad, a to konkrétne papier a lepenku. Tento zber sa realizuje v dvoch formách. Buď vo forme zberu do modrých vriec, ktoré sa používajú prevažne v individuálnej bytovej výstavbe (t. j. v rodinných domoch), alebo do modrého kontajnera, ktorý slúži pre občanov, ktorí bývajú v tzv. komplexnej bytovej výstavbe (t. j. na sídliskách). Cieľom analýzy bolo okrem iného zistiť, koľko nečistôt obsahujú kontrolované vrecia a kontajnery. Nečistoty predstavujú tie druhy odpadu, ktoré do zberu papiera a lepenky nepatria.

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK vykonala za posledné mesiace desiatky analýz na triedenie odpadu. Čo sa týka triedenia odpadu patriaceho do modrej nádoby, bolo zistené, že pri vrecovom zbere papiera a lepenky tvorili nečistoty až 13 %. Pri kontajnerovom zbere papiera a lepenky bolo znečistenie až 15,7 %.

Prešovčania majú stále rezervy v triedení odpadu. Najčastejšie odpady, ktoré Prešovčania vhadzujú do modrých nádob a nepatria tam, sú plastové tašky, nápojové kartóny, jogurty a hlavne potravinami znečistený papier. Analýzu OZV NATUR-PACK si v podobe videoreportáže môžete pozrieť aj na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.

 

 

You may also like